Media en Rechtspraak

Media en Rechtspraak

Media hebben een grote invloed op de maatschappij en ook waar het gaat om hoe naar criminaliteit wordt gekeken door de samenleving wordt beinvloed door media. Ditzelfde geldt voor de rechtspraak. We hebben op dit gebied ook een aantal onderzoeken uitgevoerd.

In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak hebben we onderzoek gedaan naar Rechtbankverslaggeving in een veranderend medialandschap. Hierbij keken we naar drie verschillende, geruchtmakende rechtszaken: Laura Dekker (het zeilmeisje), Benno L. (de zwemleraar die veroordeeld werd voor seksueel misbruik van jonge meisjes) en Saban B. (veroordeeld voor o.a. vrouwenhandel maar die tijdens een verlof om zijn pasgeboren kind te zien vlucht naar Turkije). Lees hier[ het onderzoek.](https://www.nieuwsmonitor.org/uploads/RM evaluatie persrichtlijn.pdf)

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we onderzoek gedaan naar hoe media berichten over jeugdcriminaliteit in 2007 en in 2011. Op deze website is het onderzoek terug te vinden.

Other Projects